IN DE KLAS

Creatieve Munitie kan ook gebruikt worden in de klas. Het boek ondersteund de principes van ondernemend leren. Daarbij worden de eigen initiatieven van kinderen gestimuleerd en staat talentontwikkeling centraal. Bij ondernemend leren worden kinderen uitgedaagd iets concreets te realiseren. Het boek biedt voldoende ruimte om eigen initiatieven te ontplooien en de kinderen ontwikkelen daardoor inzicht in hun mogelijkheden. De ondernemende aanpak van het boek vergroot het zelfvertrouwen van kinderen, het verrijkt hun (leer)omgeving en heeft meer motivatie en betere resultaten tot gevolg.

Maar Creatieve Munitie is meer dan een boek, we willen ook graag op andere manieren bijdragen aan cultuureducatie op scholen, dit door het aanbieden van lesmateriaal.

Ondersteunend lespakket bij het boek gepresenteerd in een mobiel meubel (2014)

Workshopaanbod voor (brede)scholen en buitenschoolse opvang (2014)

Binnenkort hier gratis te downloaden opdrachtkaarten:
Losse Flodders
 

 

LOSSE FLODDERS

Creatieve Munitie ontwikkeld, speciaal voor kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool, de stimulerende opdrachtkaarten Losse Flodders. De opdrachten zijn bedoeld als keuzewerk of als opdracht wanneer een kind klaar is met zijn werk. Ze kunnen zelfstandig uitgevoerd worden in de klas. Ze prikkelen de fantasie en zijn bedoeld om kinderen te laten ontspannen en hen creatief uit te dagen.

Waarom losse flodders
Als leerkracht ben je al druk genoeg. Taal, rekenen, lezen, daarvoor zijn voldoende middelen voorhanden. Om de leerlingen ook op hun creativiteit aan te spreken, zijn de Losse Flodderkaarten ontwikkeld.
Het doel van Losse Flodders is om een bijdrage te leveren aan de creatieve ontwikkeling van kinderen. Maar het is zeker ook een prettige manier om het ‘vat’ even niet aan te vullen met kennis, maar een vuurtje in ze ontsteken. Op een speelse manier te ontspannen, nieuwe energie en inspiratie op doen.

Er zijn vier categorieën:
knippen & plakken;
creatief schrijven;
ontwerpen & tekenen
en combinatiekaarten.
Op elke kaart staat een instructie voor zelfstandig werken, een overzicht van de benodigde materialen en een vervolgopdracht op lees niveau van de kinderen.

 

WERELDBURGERSCHAP

Daarnaast wil Creatieve Munititie inspelen op de ontwikkeling en behoefte van scholen om concreet invulling te kunnen geven aan de geformuleerde doelstellingen voor burgerschap. Onze projecten, acties, workshops en materialen dragen bij aan mondiale vorming: wereldburgerschap.

Creatieve Munitie gaat bij wereldburgerschap uit van het kind. Het gaat erom dat de kinderen zich leren zien als onderdeel van hun omgeving en in het geheel van de wereld. De nadruk ligt op je open stellen voor anderen, leren van elkaar en betrokken zijn. Wereldburgers stellen betrokkenheid als daad tegenover onverschilligheid. Ze komen in actie, leveren een positieve bijdrage aan de gemeenschap en ontwikkelen daardoor ook zichzelf. Met onze projecten, acties, workshops en materialen ontwikkelen jonge mensen zich tot wereldburgers. We kunnen kinderen wel zien als vatten die we wel vol stoppen met bruikbare kennis, maar om een wereldburger te zijn moet je vooral iets doen!