Creatieve Munitie is een flexibel, open samenwerkingsverband en
wil op een eigenzinnige manier verbindingen leggen tussen de
onbevangenheid van kinderen enerzijds en de mindset en acties
van volwassenen anderzijds.

Nicole Broeders (graphic designer) en Susanne Buter vormen
de harde kern hiervan. Door het ontwikkelen en aanbieden van
creatieve (kunsteducatieve) activiteiten en producten willen we
kinderen prikkelen, uitdagen en aanzetten tot duurzamere keuzes,
door het activeren van creativiteit.

ONS UITGANGSPUNT
De bezorgdheid over en zorg voor een eerlijke wereld, niet alleen voor onszelf, maar juist voor de volgende generatie.

MEER WETEN?
info@creatievemunitie.nl

Nicole Broeders
06 537 937 36

Susanne Buter
06 245 056 97